UFABET

UFABET

Raipur Diary

Raipur Diary

Balco ประหยัดพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ อนาคตที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นอยู่กับวิธีทำงานและสร้างสรรค์โซลูชั่นประหยัดพลังงาน ในความสำเร็จที่แปลกประหลาด บริษัท Bharat Aluminium Limited (Balco) ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐ Chhattisgarh ได้อนุรักษ์การจัดการประสิทธิภาพพลังงานไว้กว่า 22,000 กิกะจูลในระหว่างปีการเงินปัจจุบัน  เป้าหมายของบริษัท...

Continue reading...